Μέσα, μέθοδοι και τρόποι διεθνών πληρωμών και χρηματοδοτήσεων εισαγωγικών επιχειρήσεων (Bachelor thesis)

Σοκολάκη, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6440
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Finance
Financing
Business
Keywords: Χρηματοδότηση;Διεθνείς πληρωμές;Επιχείρηση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6440
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO102003.pdf1.82 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons