Η τουριστική ανάπτυξη της Ρόδου την δεκαετία του '80 και προοπτικές περεταίρω ανάπτυξης (Bachelor thesis)

Αργυρά, Δέσποινα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6466
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Tourism
Development
Marketing
Keywords: Τουριστική ανάπτυξη;Μάρκετινγκ;Χωροκατανομή
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6466
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO241993.pdf2.51 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons