Η επίδραση της ανεργίας στους νέους (Bachelor thesis)

Ευθυμιάδου, Θεοδώρα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/646
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Youth unemployment
Greece
Keywords: Νέοι-ανεργία;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/646
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Youth unemployment
Greece
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-29T11:19:08Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2012-04
Advisor name: Πολυχρονίδου, Περσεφόνη
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 105
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022012096.pdf7.41 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons