Βιολογικός καθαρισμός ισοδύναμου πληθυσμού 200.000 κατοίκων (Bachelor thesis)

Νικολίτσας, ΒασίλειοςΝτόβας, Ευάγγελος-Γεώργιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6472
Institution and School/Department of submitter: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.
Subject classification: Waste management
Biological treatment
Keywords: Βιολογικός καθαρισμός Λάρισας;Κανονισμός για αποχέτευση αποβλήτων
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6472
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF82010.pdf844.17 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons