Κυκλοφορούν ενεργητικό σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. και η Λογιστική παρακολούθησή του (Bachelor thesis)

Δήμου, Πολυξένη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6478
To Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Κ.Ε.) αποτελεί μέρος των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης και ειδικότερα μέρος του Ενεργητικού. Με τη μεγάλη ανάπτυξη των Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων η ύπαρξη των κλασικών λογιστικών συστημάτων δεν επαρκούσε. Δημιουργήθηκε η ανάγκη εκσυγχρονισμού της Λογιστικής για να μπορεί να παρακολουθεί τους οικονομικούς χειρισμούς των σημερινών επιχειρήσεων. Γι αυτό καθιερώθηκε το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) με το οποίο αναβαθμίστηκε ριζικά η Λογιστική στη χώρα μας. Η εργασία αυτή αποτελεί μια προσπάθεια ερμηνείας και ανάλυσης των λογαριασμών του κυκλοφορούντος Ενεργητικού μέσα από το .Γ.Λ.Σ και της λογιστικής παρακολούθησής τους. Περιλαμβάνει λογιστικές έννοιες, το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας των λογαριασμών του κυκλοφορούντος ενεργητικού καθώς επίσης και το σχέδιο των λογαριασμών αυτών.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Finance
Accounting
Market
Keywords: Λογιστική;Αγορά;Κυκλοφορούν ενεργητικό
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6478
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO281998.pdf1.7 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons