Ανάλυση των διαδικασιών κλεισίματος χρήσης - Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων βιβλίων Γ' ΚΒΣ (Bachelor thesis)

Κοκάρη, Φωτεινή


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6481
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Accounting
Taxation
Legislation
Keywords: Λογιστική;Φορολογία;Νομοθεσία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6481
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO292013.pdf2.15 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons