Ίδρυση και λειτουργία Α.Ε. (Bachelor thesis)

Παππάς, Γεώργιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/648
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Limited liability partnership
Greece
Keywords: Ανώνυμες εταιρείες;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/648
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Limited liability partnership
Greece
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-29T11:32:16Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2012-04
Advisor name: Σωτηριάδου, Δεν υπάρχει πληροφορία
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 85
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022012100.pdf1.91 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons