Συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Απόπειρα εντοπισμού της απόστασης ανάμεσα στους στόχους και τα αποτελέσματα (Bachelor thesis)

Χριστοδούλου, Χρήστος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6492
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Cooperative
Organization
Business
Keywords: Συνεταιρισμός;Επιχείρηση;Οργάνωση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6492
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO371992.pdf2.51 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons