Μάρκετινγκ στο κλάδο της οινοποιίας ιδιαίτερη αναφορά στο Ν. Δράμας (κτήμα Κ. Λαζαρίδη) (Bachelor thesis)

Στεφανίδης, Δημήτριος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6493
Ο κλάδος της Οινοποιίας την τελευταία δεκαετία παρουσιάζει πολλές διαρθρωτικές ανακατατάξεις σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος. Η αγορά κρασιού στη χώρα μας παρουσιάζεται ιδιαίτερα σταθερή τα τελευταία χρόνια τόσο από πλευράς παραγωγής όσο και κατανάλωσης. Παρόλο τις σταθεροποιητικές τάσεις του κλάδου της Οινοποιίας, ο έντονος ανταγωνισμός είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η οινοποιία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξαγωγική δραστηριότητα της χωράς μας αρχίζει να ανακάμπτει παρά τις αρνητικές επιδράσεις από τον περιορισμό των εθνικών και κοινοτικών εξαγωγικών επιδοτήσεων. Από την άλλη πλευρά οι εισαγωγές είναι περιορισμένες.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Marketing
Advertising
Wine
Keywords: Οινοποιίο;Μάρκετινγκ;Διαφήμιση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6493
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO382003.pdf1.85 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons