Τουριστική εικόνα προορισμού : η περίπτωση της Μυκόνου (Bachelor thesis)

Δεν διατίθεται


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6507
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Tourism--Greece--Mykonos
Market surveys
Consumers--Attitudes
Keywords: Τουρισμός;Ελλάδα;Μύκονος;Έρευνα;Καταναλωτές
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6507
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Tourism--Greece--Mykonos
Market surveys
Consumers--Attitudes
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-04T07:17:27Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2007-10
Advisor name: Καμενίδου, Ειρήνη
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 98
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2942007.pdf2.08 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons