Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από την μετανάστευση στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Τοζακίδου, Ηλιάνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/653
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Immigration
Society
Economy
Greece
Keywords: Μετανάστευση;Κοινωνία;Οικονομία;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/653
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Immigration
Society
Economy
Greece
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-29T12:15:34Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2012
Advisor name: Καλαμπούκα, Καλλιόπη
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 94
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022012111.pdf6.91 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons