Ελληνικό - Τουρκικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος (Bachelor thesis)

Χασήμ Σεβδά, ΑλήΆγα, Νεβίν


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6540
Alternative title / Subtitle: Φόρος εισοδήματος στην Ελλάδα και στην Τουρκία
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Taxation
Economy
Legislation
Keywords: Φορολογία;Οικονομία;Νομοθεσία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6540
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO452013.pdf1.41 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons