Στελέχωση. Θεωρητικά και πρακτικά (Bachelor thesis)

Λυκούρεση, Χρυσή


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6544
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Business
Training
Human resources
Keywords: Επιχείρηση;Εκπαίδευση;Ανθρώπινο δυναμικό;Στελέχωση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6544
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO481994.pdf1.12 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons