Ο τουρισμός της Κρήτης κατά τη δεκαετία του '80 μέχρι σήμερα (Bachelor thesis)

Ορφανάκης, Πέτρος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6595
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Tourism
Development
Economy
Keywords: Τουρισμός;Οικονομική ανάπτυξη;Αγορά
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6595
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 103
Subject classification: Tourism
Development
Economy
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-04T14:26:31Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 1994-11
Advisor name: Πυραλεμίδου, Άννα
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 105
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO761994.pdf3 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons