Η εκπαίδευση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Bachelor thesis)

Μεϊμαρίδου, Αντωνία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6624
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων
Subject classification: Training
Management
Public administration
Keywords: Εκπαίδευση;Προσωπικό;Δημόσια Διοίκηση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6624
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO852004.pdf1.57 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons