Ο ρόλος της εμπιστοσύνης στην συμπεριφορά των καταναλωτών για online αγορές: Η οπτική του Μοντέλου Αποδοχής Τεχνολογίας (Bachelor thesis)

Κανδυλάκη, Ελένη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6632
Η παρούσα πτυχιακή εργασία κινείται γύρω από την εφαρμογή του μοντέλου αποδοχής τεχνολογίας (Technology Acceptance Model). To μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας είναι ένα πολύ διαδεδομένο μοντέλο που εξηγεί και προβλέπει την χρήση και την αποδοχή της πληροφοριακής τεχνολογίας από τους χρήστες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, μέσω του μοντέλου αποδοχής τεχνολογίας γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί ο ρόλος της εμπιστοσύνης στην συμπεριφορά του καταναλωτή κατά την διεξαγωγή ηλεκτρονικών αγορών μέσω του διαδικτύου. Η εμπιστοσύνη αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα της συμπεριφοράς του καταναλωτή στην διαδικασία ολοκλήρωσης μίας διαδικτυακής συναλλαγής. Στα πλαίσια αυτού του σκοπού, ετοιμάστηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο κλήθηκαν να συμπληρώσουν 120 άτομα διαφορετικών δημογραφικών χαρακτηριστικών. Το ερωτηματολόγιο αφορούσε τα δομικά στοιχεία του μοντέλου. Έπειτα μέσω των συσχετίσεων των δομικών στοιχείων του μοντέλου καταλήξαμε στα τελικά συμπεράσματα. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως το μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας φαίνεται να είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ερμηνείας και πρόβλεψης της χρήσης υπηρεσιών πληροφόρησης.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Information technology
Electronic commerce
Trust
Keywords: Υπηρεσίες πληροφόρησης;Ηλεκτρονική αγορά;Εμπιστοσύνη
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6632
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO872012.pdf1.37 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons