Υποβολή συμπληρωματικών υποδείξεων και δήλωση αποτελεσμάτων μιας ομόρρυθμης εταιρίας και μιας Ε.Π.Ε. σε βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας (Bachelor thesis)

Αβέρης, Δημήτριος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6634
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Finance
Accounting
Taxation
Keywords: Λογιστική;Φορολογία;Ομόρρυθμη εταιρία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6634
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO901994.pdf3.75 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons