Εμπορική - Ομόρρυθμη εταιρία - Φορολογία εισοδήματος (Bachelor thesis)

Ζησοπούλου, ΑλίκηΕυσταθάκη, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6638
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Taxation
Business
Finance
Keywords: Φορολογία;Επιχειρήσεις;Κέρδη
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6638
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1071999.pdf4.64 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons