Η ανεργία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την τελευταία εικοσαετία και οι τρόποι αντιμετώπισης της (Bachelor thesis)

Μαρώνης, Ιωάννης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6658
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: European Union
Unemployment
Economy
Keywords: Ευρωπαϊκή Ένωση;Ανεργία;Οικονομία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6658
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 64-65
Subject classification: European Union
Unemployment
Economy
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-04T18:33:49Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 1998-10
Advisor name: Δεν υπάρχει πληροφορία
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 65
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1281999.pdf1.71 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons