Μελέτη και παρουσίαση μέσω των χρηματοοικονομικών εργαλείων (δείκτες και καταστάσεις) μιας επιχείρησης μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους. Εντοπισμός προβληματικής λειτουργίας και προτεινόμενες λύσεις (Bachelor thesis)

Παπαδοπούλου, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6721
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Financial ratio
Financial analysis
Financial statements
Keywords: Αριθμοδείκτες;Χρηματοοικονομικά εργαλεία;Λογιστικές καταστάσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6721
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1002005.pdfSDO100200594.9 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons