Διατάξεις άντλησης και εφαρμογές των laser (Bachelor thesis)

Ταλιαδούρος, Σταύρος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6724
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Electronics
Lasers
Electric power
Keywords: Ηλεκτρικό ρεύμα;Λέιζερ;Σύστημα ψύξης
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6724
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 80
Subject classification: Electronics
Lasers
Electric power
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-05T09:56:37Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Publication date: 1997
Advisor name: Τρινταφυλλίδης, Μωυσής
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Publishing institution: teikav
Number of pages: 80
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF191997.pdf1.42 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons