Θεωρητική ανάλυση, κατασκευή και έλεγχος ενός οργάνου που μετράει ένταση, τάση, αντίσταση, χωρητικότητα και αυτεπαγωγή (Bachelor thesis)

Φουντούκης, Κωνσταντίνος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6730
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Electrical engineering
Inductance
capacitance
Keywords: Ηλεκτρολογία;Αυτεπαγωγή;Αντίσταση;Χωρητικότητα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6730
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 109
Subject classification: Electrical engineering
Inductance
capacitance
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-05T10:44:59Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Publication date: 1989
Advisor name: Πογαρίδης, Δημήτριος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: χολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Publishing institution: teikav
Number of pages: 109
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF221989.pdf2.73 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons