Γεννήτρια τριγωνικής - τετραγωνικής παλμώτασης (Bachelor thesis)

Λειβαδιώτης, Βασίλης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6731
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Electrical engineering
Physics
Power resources
Keywords: Ηλεκτρολογία;Φυσική;Τροφοδοσία;Γεννήτρια τριγωνικής
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6731
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 63
Subject classification: Electrical engineering
Physics
Power resources
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-05T10:57:14Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Publication date: 1991
Advisor name: Μπουτάκης, Δημήτρης
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Publishing institution: teikav
Number of pages: 65
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF221991.pdf1.48 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons