Σχεδιομελέτη περιστρεφόμενου γερανού τοίχου, ανυψωτικής ικανότητας 3,0 tn (Bachelor thesis)

Τασιούδης, Αναστάσιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6734
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανολογίας
Subject classification: Engineering
Crane
Design
Keywords: Μηχανολογία;Γερανός;Σχεδιασμός
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6734
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF231996.pdf1.86 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons