Βιολογικός καθαρισμός του συγκροτήματος του Τ.Ε.Ι. Καβάλας (Bachelor thesis)

Κωστόπουλος, Δημήτριος Α.Τερζανίδης, Θεόδωρος Λ.


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6736
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανολογίας
Subject classification: Environment
Waste
Cleaning
Keywords: Περιβάλλον;Απόβλητα;Αποχέτευση;Βιολογικός καθαρισμός
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6736
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF241996.pdf7.82 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons