Σχεδιασμός και υπολογισμός τεχνητού φωτισμού της οδού Ε. Βενιζέλου στην Καβάλα και κατάρτιση ενός προγράμματος υπολογισμού στην TURBO PASCAL (Bachelor thesis)

Αρχοντόπουλος, ΚωνσταντίνοςΚατσικάρης, Χρήστος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6741
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Electrical engineering
Lighting
Streets
Keywords: Ηλεκτρολογία;Φωτισμός δρόμου;Σχεδιασμός
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6741
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Electrical engineering
Lighting
Streets
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-05T12:13:25Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Publication date: 1997-11
Advisor name: Ψωμιάδης, Δημήτρης
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα
Publishing institution: teikav
Number of pages: 98
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF261997.pdf2.46 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons