Λίπανση και λιπαντικά μηχανολογικών εγκαταστάσεων (Bachelor thesis)

Αρμενιάκος, Γιώργος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6742
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανολογίας
Subject classification: Engineering
lubricants
Lubrication
Keywords: Μηχανολογία;Λιπαντικά;Λίπανση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6742
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF271995.pdf2.81 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons