Μελέτη φωτισμού γηπέδου και προγραμματισμός σε Turbo Tascal 5.5 (Bachelor thesis)

Σκαρλάτου, ΔημητρίουΤσιφτσίδη, Ελευθέριου


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6754
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Electrical engineering
Lighting
Courts
Keywords: Ηλεκτρολογία;Φωτισμός;Γήπεδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6754
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 181
Subject classification: Electrical engineering
Lighting
Courts
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-05T14:12:52Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Publication date: 1995
Advisor name: Ψωμιάδης, Δημήτριος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Publishing institution: teikav
Number of pages: 181
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF341995.pdf10.02 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons