Ο ρόλος των κοινοτικών προγραμμάτων στην ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (σημερινή πραγματικότητα και προοπτικές) (Bachelor thesis)

Ξουλόγη, Κυριακή


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6769
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Economic development projects
International economic relations
International cooperation
Enterprises
Keywords: Οικονομικά αναπτυξιακά προγράμματα;Διεθνείς οικονομικές σχέσεις;Διεθνείς συνεργασίες;Επιχειρήσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6769
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1511997.pdf957.25 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons