Το πάγιο ενεργητικό και η λογιστική παρακολούθησή του με βάση το Γ.Λ.Σ. (Bachelor thesis)

Παρλιάρος, Παναγιώτης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6775
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Accounting
Economic life of fixed assets
Depreciation
Keywords: Πάγια στοιχεία;Πάγιο ενεργητικό;Αποσβέσεις;Λογιστική
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6775
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1391997.pdf981.89 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons