Οι προβλέψεις και ο λογιστικός χειρισμός τους (Bachelor thesis)

Σινανά, Άννα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6778
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Accrual basis accounting
Reserves (Accounting)
Financial statements
Private companies
Keywords: Λογαριασμός προβλέψεων;Προβλέψεις;Αποθεματικά κεφάλαια;Ισολογισμός;Επιχειρήσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6778
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1582000.pdf902.03 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons