Οι προβλέψεις και ο λογιστικός χειρισμός τους (Bachelor thesis)

Σινανά, Άννα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6778
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Accrual basis accounting
Reserves (Accounting)
Financial statements
Private companies
Keywords: Λογαριασμός προβλέψεων;Προβλέψεις;Αποθεματικά κεφάλαια;Ισολογισμός;Επιχειρήσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6778
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Accrual basis accounting
Reserves (Accounting)
Financial statements
Private companies
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-05T15:29:11Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2000
Advisor name: Ελευθεριάδου, Γεσθημανή
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 53
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1582000.pdf902.03 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons