Η συγκριτική αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής των ελληνικών τραπεζών (Bachelor thesis)

Νταουντάκη, ΣτυλιανήΠοδάρα, Αναστασία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/677
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Electronic banking
Banks and banking
Greece
Benchmarking
Keywords: Ηλεκτρονική τραπεζική;Τράπεζες;Ελλάδα;υπηρεσίες
URI: http://hdl.handle.net/123456789/677
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Electronic banking
Banks and banking
Greece
Benchmarking
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-29T18:01:03Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2011
Advisor name: Βαλσαμίδης, Σταύρος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 184
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022011211.pdf84.37 MBAdobe PDFView/Open



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons