Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων στην επιχείριση (Bachelor thesis)

Κοροσιάδου, Θεοδοσία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6787
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Inventories
Inventory Control
Materials management
Business logistics
Keywords: Αποθέματα;Έλεγχος;Εφοδιαστική (logistics)
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6787
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1671998.pdf1 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons