Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων (πάγιων, συμμετοχών, χρεογράφων, αποθεμάτων) (Bachelor thesis)

Αντώνης, ΑντώνιοςΜπίτος, Αθανάσιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6789
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Valuation
Economic life of fixed assets
Intangible property
Inventories
Financial statements
Keywords: Πάγια στοιχεία;Πάγιο ενεργητικό;Ισολογισμός;Αποτίμηση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6789
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1712000.pdf1.21 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons