Η ανάπτυξη της γεωργίας σε Ανατολική Μακεδονία-Θράκη τα τελευταία χρόνια μετά την απαλλοτρίωση του καπνού. (Bachelor thesis)

Λυμπεράκη, Έφη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/678
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Agricultural products
Tobacco
Greece
Keywords: Γεωργικά προϊόντα;Καπνός;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/678
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Agricultural products
Tobacco
Greece
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-29T18:01:43Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2013-04
Advisor name: Δεν υπάρχει πληροφορία
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 78
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013207.pdf1.99 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons