Μηχανοργάνωση λογιστηρίου - TAXIS (Bachelor thesis)

Ταπεινός, Κωνσταντίνος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6798
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Accounting--Computer-assisted instruction--Computer programs
Bookkeeping--Computer-assisted instruction--Computer programs
Keywords: Μηχανογραφημένη λογιστική;Μηχανογράφηση;Λογιστήριο;Λογιστικό γραφείο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6798
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1371998.pdf4.27 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons