Τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Τερζίδου, Ευθυμία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6802
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Entrepreneurship--Greece
Small business--Greece
Keywords: Επιχειρηματικότητα;Μικρές επιχειρήσεις;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6802
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1662002.pdf2.44 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons