Η προώθηση του αλκοόλ στην Ελλάδα και η επίδρασή του στους νέους (Bachelor thesis)

Χατζοπούλου, Ιωάννα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6813
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Alcoholic beverages--Marketing
Advertising--Alcoholic beverages
Young adults--Alcohol use--Greece
Consumers--Attitudes
Keywords: Αλκοόλ;Διαφήμιση;Μάρκετινγκ;Καταναλωτές;Επιδράσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6813
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2962007.pdf1.6 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons