Παράγοντες που επηρεάζουν την εξάπλωση του κινητού internet. (Bachelor thesis)

Αθητάκης, ΜάρκοςΚαδεμλόγλου, Κώστας


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/681
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Internet
Mobile phone
Keywords: Διαδίκτυο;Κινητή Τηλεφωνία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/681
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Internet
Mobile phone
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-29T18:15:09Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2013-02
Advisor name: Μαδυτινός, Δημήτριος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 62
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013206.pdf1.15 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons