Η συμπεριφορά των αγοραστών στο διαδίκτυο καταγραφή και πρόβλεψη (Bachelor thesis)

Στεργίου, Ελένη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6835
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: internet
Consumer behaviour
Electronic commerce
Keywords: Αγορές μέσω διαδικτύου;Συμπεριφορά καταναλωτών;Καταγραφή και πρόβλεψη
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6835
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1052009.pdfSDO105200956.66 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons