Η χρηματοοικονομική κρίση και η επίδρασή της στο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας (Bachelor thesis)

Σιναπλίδου, Ευγενία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/683
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Economic crisis
Banks and banking
Greece
Keywords: Χρηματοοικονομική κρίση;Τραπεζικό σύστημα;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/683
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Economic crisis
Banks and banking
Greece
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-29T18:34:37Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2011-10
Advisor name: Τσαλίκης, Περικλής
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 107
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022011216.pdf8.02 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons