Καυστήρες κεντρικών θερμάνσεων πετρελαίου (Bachelor thesis)

Κάλλιας, Άγγελος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6848
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανολογίας
Subject classification: Petroleum
Heating
Electricity
Keywords: Πετρέλαιο;Θέρμανση;Καυστήρας;Ηλεκτρολογικά
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6848
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF631999.pdf3.11 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons