Κοινωνικές επιπτώσεις του τουρισμού στη Θάσο. (Bachelor thesis)

Παγκάλου, Ελισάβετ


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/684
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Tourism
Greece
Keywords: Τουρισμός;Κοινωνικές επιπτώσεις;Θάσος
URI: http://hdl.handle.net/123456789/684
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Tourism
Greece
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-29T18:38:37Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2013
Advisor name: Μάμαλης, Σπυρίδων
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 96
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013205.pdf1.31 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons