Εκμετάλλευση του ατμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Bachelor thesis)

Χαβαλές, Απόστολος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6850
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Electrical engineering
Steam
Electricity
Keywords: Ηλεκτρολογία;Ατμός;Ηλεκτρική ενέργεια
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6850
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF642004.pdf1.92 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons