Ανάπτυξη διαδυκτιακής εφαρμογής Ασκήσεων αυτοαξιολόγησης με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού ΡΗΡ,σε συνδυασμό με τη γλώσσα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MYSQL και την HTML (Bachelor thesis)

Στόϊκου, ΠασχαλίαΜποϊκλή, Κωνσταντίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6853
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Subject classification: Databases
Internet
Development
Keywords: Βάσεις δεδομένων;Διαδίκτυο;Ανάπτυξη
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6853
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF652009.pdf2.08 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons