Περιβαλλοντικές πρακτικές στα ξενοδοχεία. (Bachelor thesis)

Δισλίας, ΙωάννηςΧατζημήτρος, Θεόδωρος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/687
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Hotels
Eco-label
Keywords: Τουρισμός;Ξενοδοχεία;Περιβαλλοντικές πρακτικές
URI: http://hdl.handle.net/123456789/687
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013203.pdf1.78 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons