Εφαρμογή φωτοβολταϊκών στοιχείων σε οικία για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας (Bachelor thesis)

Λέισος, Λουκούργος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6887
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Energy conservation
Electric power
Solar cells
Keywords: Εξοικονόμηση ενέργειας;Ηλεκτρική ενέργεια;Φωτοβολταϊκά
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6887
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Energy conservation
Electric power
Solar cells
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-06T00:46:20Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Publication date: 49
Advisor name: Κωνσταντινίδης, Χαράλαμπος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Publishing institution: teikav
Number of pages: 49
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF1242010.pdf888.65 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons