Ηλεκτρολογική μελέτη και εγκατάσταση σε βιομηχανικό κτίριο (Bachelor thesis)

Κατής, ΜαργαρίτηςΣτέλλας, Κωνσταντίνος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6905
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Electrical engineering
Industry
Building
Keywords: Ηλεκτρολογία;Βιομηχανικά κτίρια
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6905
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Electrical engineering
Industry
Building
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-06T02:25:47Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Publication date: 2008-09
Advisor name: Μπαντέκας, Δημήτριος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Publishing institution: teikav
Number of pages: 97
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF2082009.pdf3.17 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons