Φωτοβολταϊκά συστήματα (Bachelor thesis)

Πατρωνίδης, ΕυάγγελοςΜπαμπούρης, Ευστάθιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6906
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Solar cells
Electronic engineering
Solar energy
Keywords: Φωτοβολταϊκά;Ηλιακή ενέργεια;Ηλεκτρομηχανολογία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6906
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Solar cells
Electronic engineering
Solar energy
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-06T02:30:35Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Publication date: 2009
Advisor name: Μπαντέκας, Δημήτριος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Publishing institution: teikav
Number of pages: 109
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF2102009.pdf2.3 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons